Termékek Menü
0

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem

A Clever Media Kft. a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről az alábbi nyilatkozatot teszi:

A Clever Media Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak

tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Clever Media Kft. a személyes adatokat

bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok

biztonságát garantálja.

A Clever Media Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját

magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az

adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1992.évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban

Avtv.,adatvédelmi törvény);

2001.évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2008.évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Az adatkezelés

A honlap látogatása során a Clever MediaKft. a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések

megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.törvény 13/A. § (3)

bekezdése.

A kezelt adatok köre: a látogatás időpontja, a látogató IP címe és a megtekintett oldal címe, az előzőleg látogatott

oldal címe, a felhasználó böngészőjének típusa.

Cookie

Egyes szolgáltatásink egyedi azonosítót úgynevezett „cookie-t” helyeznek el a felhasználóink számítógépén. A

„cookie-k” kizárólag a felhasználók beazonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük igénybe

őket. A „cookie” fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya.

Regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük.

Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkérésünk célja, hogy felhasz-

nálóinktólkapott információkat statisztikai célra felhasználjuk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználókérdeklő

désének megfelelően fejleszthetjük tovább.

A felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésére és feldolgozására az adatvédelminyilvántart

ásba bejegyzett (Nyilvántartási szám: bejelentés alatt) Clever Media Kft. jogosult.

A regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan

bizalmasan kezeljük, azokról illetéktelenek nem szereznek tudomást, illetve nem férhetnek hozzá.

A felhasználó által megadott adatokat az Adatkezelő a honlap megszüntetéséig kezelheti, kivéve, ha a

felhasználó időközben a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja.

Egyes információkat összesített és feldolgozott formában egyes partnereink rendelkezésére bocsáthatunkabból a cél

ból, hogy partnereink a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat.

Egyes információkat statisztikai célra való felhasználásra alkalmas olyan formában, hogy az adatok érintettel való

kapcsolatát ne lehessen megállapítani, nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy

szolgáltatásaink működéséről tájékoztassuk az érdeklődőket.

 A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen

jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül – a

törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

Amennyiben szolgáltatás kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes esetekben tájékoztató anyagokat

küldünk felhasználóinknak.

Felhasználóink számára minden ilyen esetben lehetőséget biztosítunk arra, hogy a további kapcsolódó tájékoztató an

yagok fogadásáról lemondjanak.

 A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt

 nélkülözhetetlenné teszi.  Az adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük

igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve  – harmadik fél részére semmilyen körülmények

között nem adjuk át.

Nyilvános kommunikációs lehetőségek

A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden

felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe.  A különböző hozzászólások szerzői joga az adott felhasználót

illeti, azonban a  Clever Media Kft. jogosult a hozzászólásokat korlátozás nélkül felhasználni, azokat  idézni

illetve sokszorosítani.  A hozzászólásokat harmadik fél kizárólag az. Adatkezelő írásbeli hozzájárulásával

használhatja fel, illetve azokat harmadik fél csak személyes használatra töltheti le, nyomtathatja  illetve terjesztheti.

Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon (pl. fórumok) megjelenő

hozzászólásokat közlésekre vonatkozó szabályok az irányadóak.

A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a

legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek  hozzá,

azokat a törvényben előírt kivételektől eltekintve  harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.